Get Adobe Flash player

Nghiên cứu và ứng dụng thực tế các giải pháp kỹ thuật canh tác và quản lý tổng hợp một số sâu, bệnh hại chủ yếu trên cây hồ tiêu tại Đăk Nông

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng thực tế các giải pháp kỹ thuật canh tác và quản lý tổng hợp một số sâu, bệnh hại chủ yếu trên cây hồ tiêu tại Đăk Nông
  2. Chủ nhiệm: TS Ngô Vĩnh Viễn
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Nong nghiep.A33
  6. Số trang: 154
  7. Tóm tắt:

Trình bày điều kiện tự nhiên, thực trạng sản xuất hồ tiêu những biện pháp canh tác đang được áp dụng trong sản xuất hồ tiêu. Xác định kết quả nghiên cứu bệnh chết nhanh cây hồ tiêu, kết quả nghiên cứu về tuyến trùng hại rễ hồ tiêu. Giới thiệu mô hình ứng dụng các giải pháp phòng trừ tổng hợp một số sâu bệnh hại chính trên cây hồ tiêu. Giới thiệu quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh chết chậm và chết nhanh cây hồ tiêu, quy trình kỹ thuật quản lý cây trồng và dịch hại tổng hợp trên cây hồ tiêu.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254967