Get Adobe Flash player

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị làm đất, trồng, chăm sóc rừng trồng và khai thác gỗ

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị làm đất, trồng, chăm sóc rừng trồng và khai thác gỗ
  2. Chủ nhiệm: TS Lê Tấn Quỳnh
  3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Lâm Nghiệp
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A35
  6. Số trang: 499
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu, thiết kế cải tiến máy kéo nông nghiệp để làm việc trên đất dốc lâm nghiệp; công nghệ và thiết bị cơ giới hoá xử lý thực bì; công nghệ và thiết bị cơ giới hoá khai thac gỗ từng trồng. Xây dựng các mô hình thực nghiệm.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254964