Get Adobe Flash player

Sản xuất thử nho an toàn NH 01-48 có sử dụng các chế phẩm hữu cơ sinh học tại Ninh Thuận

  1. Tên đề tài: Sản xuất thử nho an toàn NH 01-48 có sử dụng các chế phẩm hữu cơ sinh học tại Ninh Thuận
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Đăng Nghĩa
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Chuyển giao TBKT Nông nghiệp Tp. HCM
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A36
  6. Số trang: 219
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu cây nho trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu kết quả điều tra tình hình canh tác nho tại tỉnh Ninh Thuận, kết quả nghiên cứu hoàn thiện công nghệ trước thu hoạch bao gồm: hoàn thiện quy trình bón phân hữu cơ sinh học bón rễ bón lá cho nho, quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại nho và một số hoàn thiện công nghệ khác và kết quả hoàn thiện công nghệ sau thu hoạch bao gồm: các kết quả bảo quản nho trong điều kiện nhiệt độ thường và ở nhiệt độ thấp. Xây dựng mô hình ứng dụng trong sản xuất nhằm mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng nho.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254975