Get Adobe Flash player

Sản xuất thử nghiệm lợn lai 3 máu ngoại có tỉ lệ nạc cao ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung

  1. Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm lợn lai 3 máu ngoại có tỉ lệ nạc cao ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Văn Đồng
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A38
  6. Số trang: 114
  7. Tóm tắt:

Hoàn thiện các quy trình: tạo lợn lai 3 giống ngoại; chọn lọc lợn giống hậu bị đực và cái; kiểm tra năng suất cá thể lợn đực giống; huấn luyện lợn đực nhảy giá, đánh giá phẩm chất, pha chế và bảo tồn tinh dịch; phối giống; nuôi dưỡng và chăm sóc lợn đực và cái hậu bị; chăm sóc, nuôi dưỡng và khai thác tinh dịch lợn đực làm việc; vệ sinh phòng bệnh tổng hợp cho trại lợn ngoại hướng nạc; phòng bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn đực; phòng bệnh cho lợn con sau cai sữa đến xuất chuồng.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254999