Get Adobe Flash player

Xây dựng phương pháp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và đề xuất các phương án, biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Khánh Hoà

  1. Tên đề tài: Xây dựng phương pháp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và đề xuất các phương án, biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Khánh Hoà
  2. Chủ nhiệm: CN Bùi Minh Sơn
  3. Cơ quan chủ trì: Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A39
  6. Số trang: 120
  7. Tóm tắt:

Giới thiêu đặc điểm địa lý tự nhiên và tài nguyên rừng tỉnh Khánh Hoà. Xây dựng phương pháp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở tỉnh Khánh Hoà. Đề xuất các phương án, biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng ở tỉnh Khánh Hoà.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255087