Get Adobe Flash player

Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đổi mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn Miền Trung – Báo cáo chuyên

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đổi mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn Miền Trung – Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nhân nhanh các giống mía đã lựa chọn bằng phương pháp nuôi cấy in-vitro
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Đoàn Thị Thanh Nhàn
  3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Nông nghiệp I – Hà Nội
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A40
  6. Số trang: 19
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu các tài liệu về: quy trình kỹ thuật phục tráng giống mía;quy trình kỹ thuật nhân nhanh các giống mía mới đã lựa chọn bằng phương pháp nuôi cấy in-vitro; quy trình kỹ thuật xử lý hom giống bằng nước nóng, bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai, bản đồ nông hoá thổ nhưỡng,tài liệu đánh giá đất đai; mô hình trồng mía che phủ nilông tự huỷ cho mía vụ Đông Xuân;danh mục các bài báo,các băng hình, giải pháp kỹ thuật đào tạo.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255040