Get Adobe Flash player

Nghiên cứu bệnh sinh sản, viêm vú bò sữa và xác định các giải pháp phòng trị

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu bệnh sinh sản, viêm vú bò sữa và xác định các giải pháp phòng trị
  2. Chủ nhiệm: TS Chung Anh Dũng
  3. Cơ quan chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A41
  6. Số trang: 252
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả điều tra hiện trạng và nguyên nhân gây bệnh sinh sản, viêm vú bò sữa. Xây dựng quy trình chẩn đoán - phòng - trị bệnh: bệnh viêm vú bò sữa, chậm sinh, sẩy thai bò sữa. Giới thiệu phần mềm quản lý bệnh sinh sản, viêm vú bò sữa. Tập huấn nâng cao trình độ nông dân và kỹ thuật viên.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254952