Get Adobe Flash player

Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào để nhân giống một số giống lan nhập ngoại ở tỉnh Sơn La

  1. Tên đề tài: Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào để nhân giống một số giống lan nhập ngoại ở tỉnh Sơn La
  2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Tiến Thăng
  3. Cơ quan chủ trì: Sở KHCN Sơn La
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A42
  6. Số trang: 60
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu đặc điểm cơ bản của những giống lan Hồ điệp, Cát lan, Lan thái, Địa lan và Đai Châu. Đưa ra các yêu cầu cơ bản của phòng thí nghiệm và môi trường nuôi cấy mô tế bào. ứng dụng nhân giống một số giống lan nhập ngoại bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào. ứng dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc một số giống lan nhập ngoại nuôi cấy mô tế bào.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254968