Get Adobe Flash player

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị để sản xuất một số cây giống theo kiểu công nghiệp

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị để sản xuất một số cây giống theo kiểu công nghiệp
  2. Chủ nhiệm: TS Đậu Thế Nhu
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện NN và CNSTH
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A45
  6. Số trang: 292
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình sản xuất bầu ươm cây giống trên thế giới và ở nước ta hiện nay. Lựa chọn nguyên lý và thiết kế hệ thống thiết bị sản xuất giống cây lâm nghiệp. Giới thiệu thiết kế khảo nghiệm máy trong điều kiện sản xuất và tính hiệu quả kinh tế.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255055