Get Adobe Flash player

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị để sản xuất một số cây giống theo kiểu công nghiệp - Nghiên cứu lựa chọn, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất mạ khay và xây dựng mô hình trong sản xuất

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị để sản xuất một số cây giống theo kiểu công nghiệp - Nghiên cứu lựa chọn, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất mạ khay và xây dựng mô hình trong sản xuất
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Quốc Việt
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện NN và CNSTH
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A46
  6. Số trang: 53
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất mạ thảm trên khay. Tính toán thiết kế dây chuyền mạ khay. Xây dựng mô hình, kết quả thử nghiệm trong sản xuất và đánh giá hiệu quả kinh tế.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255000