Get Adobe Flash player

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phát triển cà phê chè đạt hiệu quả kinh tế cao - Xây dựng tiêu chí phân vùng quy hoạch trồng cà phê chè ở Việt Nam

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị để sản xuất một số cây giống theo kiểu công nghiệp - Nghiên cứu lựa chọn, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất mạ khay và xây dựng mô hình trong sản xuất
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Võ Linh
  3. Cơ quan chủ trì: Viện QHTK Nông nghiệp
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A47
  6. Số trang: 403
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của sương muối, ảnh hưởng của biên độ nhiệt ngày đêm đến quá trình quang hợp và tích lũy chất khô, hương vị thơm của cà phê chè; ảnh hưởng của mưa phùn và gió mùa đông bắc đến sản xuất chè; ảnh hưởng của chế độ mưa đến thu hoạch và phơi sấy cà phê chè. Nêu tính chất lý hoá học của các loại đất trồng cà phê và phân hạng đất theo mức độ thích nghi trồng cà phê chè. Xây dựng tiêu chí quy hoạch sử dụng đất trồng cà phê chè.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254979