Get Adobe Flash player

Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đổi mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn Miền Trung

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đổi mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn Miền Trung
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Đoàn Thị Thanh Nhần
  3. Cơ quan chủ trì: Viện QHTK Nông nghiệp
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A48
  6. Số trang: 119
  7. Tóm tắt:

Trình bày điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai của 4 huyện: Nông Cống,Như Thanh, Như Xuân, Tỉnh Gia tỉnh Thanh Hoá.Giới thiệu kết quả điều tra về đặc điểm tính chất nông hoá đất của vùng nguyên liệu công ty cổ phần mía đường ( Cty CPTM ) Nông Cống Thanh Hoá, kết quả điều tra về thực trạng giống mía và cơ cấu giống tại vùng nguyên liệu CTy CPTM Nông Cống Thanh Hoá và Kết quả điều tra về kỹ thuật trồng mía. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của các giống mía, khả năng chịu hạn,chống đổ và tình hình sâu bệnh hại của các giống nghiên cứu.Giới thiệu kết quả nghiên cứu về năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của tập đoàn nghiên cứu.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255013