Get Adobe Flash player

Tình hình nhiễm giun sán trên bò ở Phú Yên và hiệu lực một số loại thuốc tẩy giun sán trên bò

  1. Tên đề tài: Tình hình nhiễm giun sán trên bò ở Phú Yên và hiệu lực một số loại thuốc tẩy giun sán trên bò
  2. Chủ nhiệm: BSTY Đặng Minh Nho
  3. Cơ quan chủ trì: Chi cục Thú y Phú Yên
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A49
  6. Số trang: 29
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả điều tra tỷ lệ nhiễm giun sán trên bò bằng cách mổ khám và bằng xét nghiệm, đồng thời thử nghiệm một số loại thuốc.Giới thiệu quá trình chuẩn đoán xét nghiệm ký sinh trùng và biện pháp phòng chống bệnh ký sinh trùng.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254988