Get Adobe Flash player

Tăng cường tính chống chịu và cải tiến chất lượng giống lúa bằng công nghệ sinh học thực vật

  1. Tên đề tài: Tăng cường tính chống chịu và cải tiến chất lượng giống lúa bằng công nghệ sinh học thực vật
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Lê Trần Bình
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền Nông nghiệp
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A50
  6. Số trang: 121
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu về tính chống chịu của giống lúa trong và ngoài nước. Giới thiệu kết quả nghiên cứu về vai trò của Polyamin đối với tính chịu hạn và chịu mặn; xác định gen đièu khiển mới kiểm soát tính chịu mặn và chịu hạn; xác định các chất trao đổi trong rễ ở trạng thái ổn định và chuyển trạng thái khi bị xử lý stress; kết quả chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255129