Get Adobe Flash player

Hoàn thiện quy trình chăn nuôi nhằm phát triển chăn nuôi gà sao ở các tỉnh phía Bắc

  1. Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình chăn nuôi nhằm phát triển chăn nuôi gà sao ở các tỉnh phía Bắc
  2. Chủ nhiệm: TS Phùng Đức Tiến
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm NC Gia cầm Thụy Phương
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A51
  6. Số trang: 177
  7. Tóm tắt:

Hoàn thiện qui trình chăm sóc, nuôi dưỡng gà sao, quy trình ấp, nở nhân tạo trứng gà sao và quy trình thú phòng bệnh. Xây dựng các mô hình chăn nuôi gà sao sinh sản và lấy thịt có hiệu quả kinh tế. Phần phụ lục giới thiệu một số quy trình chọn lọc dòng thuần gà sao dòng: Small, Middle và Large; quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà sao sinh sản và gà sao thịt; hoàn thiện quy trình thú y phòng bệnh cho gà sao ở giai đoạn con, dò, hậu bị, ở giai đoạn sinh sản, nuôi lấy thịt và quy trình ấp trứng gà sao.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255085