Get Adobe Flash player

Sử dụng kỹ thuật biến nạp di truyền cải tạo một số đặc tính nông sinh học ở ngô và lúa mỳ

  1. Tên đề tài: Sử dụng kỹ thuật biến nạp di truyền cải tạo một số đặc tính nông sinh học ở ngô và lúa mỳ
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Lê Huy Hàm
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền Nông nghiệp
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A52
  6. Số trang: 197
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả xây dựng quy trình chuyển gen hiệu quả cao ở ngô (tại Việt Nam) và lúa mỳ (tại CHLB Đức) sử dụng phương pháp biến nạp thông qua Agrobacterium và súng bắn gen. Trên cơ sở đó thực hiện việc chuyển các gen ngắn ngày, gen tăng cường hấp thụ nitơ, gen chịu lạnh và một số gen kháng bệnh khác vào ngô và lúa mỳ nhằm mục đích cải thiện các đặc tính chất lượng quan trọng ở hai cây trồng này.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255019