Get Adobe Flash player

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống kháng sâu bệnh và có chất lượng cao ở một số cây có củ

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống kháng sâu bệnh và có chất lượng cao ở một số cây có củ
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Lê Thị ánh Hồng
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền Nông nghiệp
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A54
  6. Số trang: 208
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả áp dụng và hoàn thiện các kỹ thuật ELISA nhằm chẩn đoán nhanh nhậy, đặc hiệu một số bệnh hại chính trên một số cây có củ như khoai tây, khoai lang, sắn. Giới thiệu: kết quả phân lập gen, thiết kế các vectơ chuyển gen, kết quả nghiên cứu các quy trình công nghệ chuyển gen vào cây có củ. Đánh giá an toàn sinh học trong nhà kính nhà lưới. Thử nghiệm sản xuất, kiểm tra tình trạng bệnh và nhiễm bệnh diện nhỏ ngoài đồng ruộng. Phần phụ lục giới thiệu một số hoạt động chuyển gen của dự án, chẩn đoán bệnh bằng các kỹ thuật ELISA v.v...

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254948