Get Adobe Flash player

Sản xuất thử nghiệm trên diện rộng chế phẩm thảo mộc trừ ốc bươu vàng hại lúa

  1. Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm trên diện rộng chế phẩm thảo mộc trừ ốc bươu vàng hại lúa
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Trường Thành
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
  4. Năm hoàn thành: 2007
  5. Tên file: Nong nghiep.A55
  6. Số trang: 99
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu sản xuất thuốc thảo mộc trừ ốc bươu vàng( OBV ) trên thế giới và ở Việt Nam.Hoàn thiện quy trình sản xuất 2 chế phẩm thuốc thảo mộc trừ OBV CE-02 và CB-03, quy trình sử dụng 2 chế phẩm thảo mộc trên đồng lúa nước ta.Đào tạo cán bộ kỹ thuật, tập huấn cho nông dân sử dụng các chế phẩm trên đồng ruộng đạt hiệu quả cao phòng trừ OBV và an toàn với môi trường.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255130