Get Adobe Flash player

Sản xuất và sử dụng các pheromore đặc hiệu phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toàn

  1. Tên đề tài: Sản xuất và sử dụng các pheromore đặc hiệu phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toàn
  2. Chủ nhiệm: TS Lê Văn Trinh
  3. Cơ quan chủ trì: Viện KH Nông nghiệp Việt Nam
  4. Năm hoàn thành: 2007
  5. Tên file: Nong nghiep.A56
  6. Số trang: 92
  7. Tóm tắt:

Hoàn thiện một số khâu kỹ thuật công nghệ sản xuất mồi pheromore và sử dụng bãy pheromore. Xây dựng mô hình trình diễn sử dụng bãy pheromore phòng trừ sâu hại.Giới thiệu kết quả sản xuất và tiêu thụ mồi pheromore của 4 loại sậu hại.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254946