Get Adobe Flash player

Xây dựng điểm trình diễn, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tổng hợp về nông nghiệp Việt-Trung

  1. Tên đề tài: Xây dựng điểm trình diễn, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tổng hợp về nông nghiệp Việt-Trung
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Trần Đức Viên
  3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A57
  6. Số trang: 153
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả khảo nghiệm một số giống lúa lai và một số giống rau mầu, kết quả chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội. Xây dựng quy trình trồng dưa hấu Kim Vương Tử, quy trình kỹ thuật gieo trồng dưa lê Phong Mật; quy trình kỹ thuật gieo trồng bí ngồi, quy trình kỹ thuật gieo trồng dưa chuột số 1, số 2; quy trình công nghệ sản xuất hạt lúa lai F1 tổ hợp Bắc ưu 51, tổ hợp Bắc ưu 153, tổ hợp Việt Lai 24 và tổ hợp Bắc ưu 903.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255060