Get Adobe Flash player

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vacxin ADN đa chủng Gumboro phòng bệnh cho gà

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vacxin ADN đa chủng Gumboro phòng bệnh cho gà
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Lê Thanh Hoà
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A58
  6. Số trang: 158
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả thu thập mẫu bệnh phẩm và khuôn ARN virus Gumboro, thu nhận, phân tích vùng "siêu biến đổi", phân tích chọn lọc chủng thích hợp, thu nhận gen kháng nguyên và thiết kế plasmid gốc. Giới thiệu kết quả nghiên cứu sản xuất vacxin, xây dựng quy trình sản xuất, kiểm nghiệm vacxin.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254980