Get Adobe Flash player

Hoàn thiện quy trình nuôi trên khô vịt Khaki Campbell và CV Super M2

  1. Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình nuôi trên khô vịt Khaki Campbell và CV Super M2
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Đức Trọng
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm NC Vịt Đại Xuyên
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A59
  6. Số trang: 209
  7. Tóm tắt:

Hoàn thiện quy trình nuôi trên khô vịt SM2 sinh sản, vịt SM2 thương phẩm và vịt Khaki Capmbell sinh sản. Giới thiệu các chuyên đề về dinh dưỡng và thức ăn cho vịt Khaki Capmbell và SM2. Hoàn thiện quy trình phòng, trị bệnh cho vịt SM2 và Khaki Capmbell nuôi khô. Hoàn thiện 3 quy trình ấp trứng: SM2, KK, "Đa Kỳ-Đa giống" và xây dựng mô hình ấp.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255004