Get Adobe Flash player

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển gỗ nguyên liệu cho xuất khẩu - Các chuyên đề

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển gỗ nguyên liệu cho xuất khẩu - Các chuyên đề
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Huy Sơn
  3. Cơ quan chủ trì: Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A60
  6. Số trang: 50
  7. Tóm tắt:

Bao gồm các chuyên đề giới thiệu phương pháp xác định điều kiện lập địa phù hợp cho mỗi loài cây trồng. Giới thiệu danh mục và biện pháp phòng trừ các loài sâu bệnh hại chính. Giới thiệu quy trình kỹ thuật trồng rừng thâm canh, quy trình công nghệ chế biến bột giấy chất lượng cao và quy trình công nghệ chế biến nâng cao chất lượng gỗ nguyên liệu.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255086