Get Adobe Flash player

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật trong mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại (Yorkshire, Landrace) giống ông bà cao sản tại trang trại nông hộ theo phương thức công nghiệp ở Phú Xuyên, Hà Tây

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật trong mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại (Yorkshire, Landrace) giống ông bà cao sản tại trang trại nông hộ theo phương thức công nghiệp ở Phú Xuyên, Hà Tây
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Võ Trọng Hốt
  3. Cơ quan chủ trì: Cty TNHH Xây dựng và dịch vụ Khánh Khuê
  4. Năm hoàn thành: 2007
  5. Tên file: Nong nghiep.A61
  6. Số trang: 62
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng giải pháp kỹ thuật chọn lọc xây dựng đàn lợn giống ông bà Yorkshire và Landrace cao sản để sản xuất đàn lợn thuần bổ sung, đàn lợn lai F1(YL) và F1(LY) ở trang trại nông hộ chăn nuôi theo phương thức công nghiệp. Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại giống ông bà Yorkshire và Landrace cao sản tại trang trại nông hộ chăn nuôi theo phương thức công nghiệp.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255010