Get Adobe Flash player

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và phát triển các tổ hợp lúa lai có bố mẹ được sản xuất trong nước (Nhị ưu 63, HYT 83, TH 3-3)

  1. Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và phát triển các tổ hợp lúa lai có bố mẹ được sản xuất trong nước (Nhị ưu 63, HYT 83, TH 3-3)
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Trí Hoàn
  3. Cơ quan chủ trì: Viện KH Nông nghiệp Việt Nam
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Nong nghiep.A63
  6. Số trang: 129
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu lúa lai ở trong và ngoài nước. Giới thiệu kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân dòng mẹ (25A), quy trình kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 và thâm canh lúa thương phẩm tổ hợp HYT83. Hoàn thiện quy trình nhân dòng mẹ (II32A) quy trình kỹ thuật sản xuất hạt lai F1. Nhân dòng mẹ và sản xuất thử hạt lai F1 tổ hợp Nhị ưu 63. Hoàn thiện quy trình nhân dòng mẹ T1S-96, quy trình kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 và thâm canh lúa thương phẩm tổ hợp TH 3-3.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254981