Get Adobe Flash player

Nghiên cứu thực trạng chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ cá sấu, đà điểu và đề xuất mô hình khai thác tối ưu nguồn cá sấu và đà điểu trong nước

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ cá sấu, đà điểu và đề xuất mô hình khai thác tối ưu nguồn cá sấu và đà điểu trong nước
  2. Chủ nhiệm: KS Nguyễn Hữu Cung
  3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Da-Giày
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Nong nghiep.A65
  6. Số trang: 78
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu tình hình nuôi, giết mổ, chế biến, kinh doanh cá sấu và đà điểu trên thế giới và ở Việt Nam. Đề xuất định hướng phát triển gây nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cá sấu, đà điểu. Xây dựng mô hình khai thác tối ưu nguồn cá sấu và đà điểu trong nước.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255020