Get Adobe Flash player

Nghiên cứu sản xuất probiotic và enzym tiêu hoá dùng trong chăn nuôi

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất probiotic và enzym tiêu hoá dùng trong chăn nuôi
  2. Chủ nhiệm: TS Trần Quốc Việt
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: Nong nghiep.A66
  6. Số trang: 169
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu về probiotic và enzym tiêu hoá. Trình bày kết quả nghiên cứu sản xuất các chế phẩm probiotic và enzym tiêu hoá. Đánh giá hiệu quả sử dụng các chế phẩm đa enzym và probiotic-enzym ở các mô hình chăn nuôi.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255103