Get Adobe Flash player

Hoàn thiện công nghệ sản xuất enzym phytaza để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi và phục vụ một số ngành công nghiệp

  1. Tên đề tài: Hoàn thiện công nghệ sản xuất enzym phytaza để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi và phục vụ một số ngành công nghiệp
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Thùy Châu
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện NN và Công nghệ STH
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: Nong nghiep.A67
  6. Số trang: 110
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu xác định tính chất enzym phytaza và hoàn thiện quay trình nhân giống cho sản xuất phytaza quy mô 100 lit/mẻ; kết quả nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ tạo lập chế phẩm phytaza dạng bột; kết quả sử dụng enzym phytaza trong chăn nuôi lợn, gà.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255003