Get Adobe Flash player

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tại các khu chăn nuôi tập trung ở vùng trung du phía Bắc nhằm phát triển bền vững

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tại các khu chăn nuôi tập trung ở vùng trung du phía Bắc nhằm phát triển bền vững
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Trịnh Thị Thanh
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm KHCNMT và PT
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A68
  6. Số trang: 230
  7. Tóm tắt:

Trình bày một số vấn đề chung về các khu chăn nuôi ( KCN ) tập trung.Tổng quan về tình hình phát triển các KCN tập trung ở các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Bắc Giang.Phân tích và đánh giá hiệu quả và hạn chế của các giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT ) khu chăn nuôi gia cầm tập trung.Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả BVMT tại các khu chăn nuôi gia cầm tập trung.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255061