Get Adobe Flash player

Hoàn thiện công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất bột cá chất lượng cao làm thức ăn chăn nuôi

  1. Tên đề tài: Hoàn thiện công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất bột cá chất lượng cao làm thức ăn chăn nuôi
  2. Chủ nhiệm: TS Vũ Hạnh
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện NN và CNSTH
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A69
  6. Số trang: 389
  7. Tóm tắt:

Tổng quan về tình hình chế biến , tiêu thụ và sử dụng trang thiết bị chế biến bột cá trong và ngoài nước. Thiết kế mặt bằng hệ thống dây chuyền thiết bị.Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến.Hoàn thiện thiết kế một số thiết bị chính, đề ra quy trình công nghệ chế tạo lắp ráp hệ thống thiết bị và quy trình vận hành dây chuyền thiết bị sản xuất bột cá. Giới thiệu bản vẽ thiết kế một số thiết bị chính trong dây truyền sản xuất bột cá.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255038