Get Adobe Flash player

Hoàn thiện công nghệ, thiết bị sản xuất chế phẩm XMS và ứng dụng để xử lý gỗ rừng trồng làm cọc chống ngoài trời để trồng hồ tiêu và thanh long

  1. Tên đề tài: Hoàn thiện công nghệ, thiết bị sản xuất chế phẩm XMS và ứng dụng để xử lý gỗ rừng trồng làm cọc chống ngoài trời để trồng hồ tiêu và thanh long
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Bích Ngọc
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Nong nghiep.A70
  6. Số trang: 115
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình sử dụng thuốc dạng muối hòa tan trong nước để bảo quản gỗ dùng ngoài trời. Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm XM5. Hoàn thiện công nghệ bảo quản gỗ rừng trồng làm trụ chống cho hồ tiêu, thanh long. Ứng dụng công nghệ bảo quản gỗ rừng trồng để xây dựng mô hình trồng hồ tiêu, thanh long.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255015