Get Adobe Flash player

Sử dụng pheromore côn trùng để quản lý dịch hại bền vững ở Việt Nam

 1. Tên đề tài: Sử dụng pheromore côn trùng để quản lý dịch hại bền vững ở Việt Nam
 2. Chủ nhiệm: TS Lê Văn Trịnh
 3. Cơ quan chủ trì: Viện KH Nông nghiệp Việt Nam
 4. Năm hoàn thành: 2007
 5. Tên file: Nong nghiep.A62
 6. Số trang: 86
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng pheromore để quản lý dịch hại ở trong và ngoài nước.Đánh giá độ nhạy cảm của một số sâu hại đối với pheromore tổng hợp để quản lý chúng.Xác định tỷ lệ thành phần hoá học của pheromore sâu hại.Nghiên cứu phát triển dạng sử dụng pheromore sâu hại. Đánh giá khả năng sử dụng pheromore để theo dõi dự báo sâu hại. Xây dựng mô hình trình diễn, huấn luyện phổ biến kỹ thuật cho nông dân.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật trong mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại (Yorkshire, Landrace) giống ông bà cao sản tại trang trại nông hộ theo phương thức công nghiệp ở Phú Xuyên, Hà Tây

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật trong mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại (Yorkshire, Landrace) giống ông bà cao sản tại trang trại nông hộ theo phương thức công nghiệp ở Phú Xuyên, Hà Tây
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Võ Trọng Hốt
 3. Cơ quan chủ trì: Cty TNHH Xây dựng và dịch vụ Khánh Khuê
 4. Năm hoàn thành: 2007
 5. Tên file: Nong nghiep.A61
 6. Số trang: 62
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng giải pháp kỹ thuật chọn lọc xây dựng đàn lợn giống ông bà Yorkshire và Landrace cao sản để sản xuất đàn lợn thuần bổ sung, đàn lợn lai F1(YL) và F1(LY) ở trang trại nông hộ chăn nuôi theo phương thức công nghiệp. Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại giống ông bà Yorkshire và Landrace cao sản tại trang trại nông hộ chăn nuôi theo phương thức công nghiệp.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển gỗ nguyên liệu cho xuất khẩu - Các chuyên đề

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển gỗ nguyên liệu cho xuất khẩu - Các chuyên đề
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Huy Sơn
 3. Cơ quan chủ trì: Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A60
 6. Số trang: 50
 7. Tóm tắt:

Bao gồm các chuyên đề giới thiệu phương pháp xác định điều kiện lập địa phù hợp cho mỗi loài cây trồng. Giới thiệu danh mục và biện pháp phòng trừ các loài sâu bệnh hại chính. Giới thiệu quy trình kỹ thuật trồng rừng thâm canh, quy trình công nghệ chế biến bột giấy chất lượng cao và quy trình công nghệ chế biến nâng cao chất lượng gỗ nguyên liệu.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàn thiện quy trình nuôi trên khô vịt Khaki Campbell và CV Super M2

 1. Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình nuôi trên khô vịt Khaki Campbell và CV Super M2
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Đức Trọng
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm NC Vịt Đại Xuyên
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A59
 6. Số trang: 209
 7. Tóm tắt:

Hoàn thiện quy trình nuôi trên khô vịt SM2 sinh sản, vịt SM2 thương phẩm và vịt Khaki Capmbell sinh sản. Giới thiệu các chuyên đề về dinh dưỡng và thức ăn cho vịt Khaki Capmbell và SM2. Hoàn thiện quy trình phòng, trị bệnh cho vịt SM2 và Khaki Capmbell nuôi khô. Hoàn thiện 3 quy trình ấp trứng: SM2, KK, "Đa Kỳ-Đa giống" và xây dựng mô hình ấp.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vacxin ADN đa chủng Gumboro phòng bệnh cho gà

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vacxin ADN đa chủng Gumboro phòng bệnh cho gà
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Lê Thanh Hoà
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A58
 6. Số trang: 158
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả thu thập mẫu bệnh phẩm và khuôn ARN virus Gumboro, thu nhận, phân tích vùng "siêu biến đổi", phân tích chọn lọc chủng thích hợp, thu nhận gen kháng nguyên và thiết kế plasmid gốc. Giới thiệu kết quả nghiên cứu sản xuất vacxin, xây dựng quy trình sản xuất, kiểm nghiệm vacxin.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255099