Get Adobe Flash player

Xây dựng điểm trình diễn, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tổng hợp về nông nghiệp Việt-Trung

 1. Tên đề tài: Xây dựng điểm trình diễn, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tổng hợp về nông nghiệp Việt-Trung
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Trần Đức Viên
 3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A57
 6. Số trang: 153
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả khảo nghiệm một số giống lúa lai và một số giống rau mầu, kết quả chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội. Xây dựng quy trình trồng dưa hấu Kim Vương Tử, quy trình kỹ thuật gieo trồng dưa lê Phong Mật; quy trình kỹ thuật gieo trồng bí ngồi, quy trình kỹ thuật gieo trồng dưa chuột số 1, số 2; quy trình công nghệ sản xuất hạt lúa lai F1 tổ hợp Bắc ưu 51, tổ hợp Bắc ưu 153, tổ hợp Việt Lai 24 và tổ hợp Bắc ưu 903.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sản xuất và sử dụng các pheromore đặc hiệu phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toàn

 1. Tên đề tài: Sản xuất và sử dụng các pheromore đặc hiệu phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toàn
 2. Chủ nhiệm: TS Lê Văn Trinh
 3. Cơ quan chủ trì: Viện KH Nông nghiệp Việt Nam
 4. Năm hoàn thành: 2007
 5. Tên file: Nong nghiep.A56
 6. Số trang: 92
 7. Tóm tắt:

Hoàn thiện một số khâu kỹ thuật công nghệ sản xuất mồi pheromore và sử dụng bãy pheromore. Xây dựng mô hình trình diễn sử dụng bãy pheromore phòng trừ sâu hại.Giới thiệu kết quả sản xuất và tiêu thụ mồi pheromore của 4 loại sậu hại.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sản xuất thử nghiệm trên diện rộng chế phẩm thảo mộc trừ ốc bươu vàng hại lúa

 1. Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm trên diện rộng chế phẩm thảo mộc trừ ốc bươu vàng hại lúa
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Trường Thành
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
 4. Năm hoàn thành: 2007
 5. Tên file: Nong nghiep.A55
 6. Số trang: 99
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu sản xuất thuốc thảo mộc trừ ốc bươu vàng( OBV ) trên thế giới và ở Việt Nam.Hoàn thiện quy trình sản xuất 2 chế phẩm thuốc thảo mộc trừ OBV CE-02 và CB-03, quy trình sử dụng 2 chế phẩm thảo mộc trên đồng lúa nước ta.Đào tạo cán bộ kỹ thuật, tập huấn cho nông dân sử dụng các chế phẩm trên đồng ruộng đạt hiệu quả cao phòng trừ OBV và an toàn với môi trường.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống kháng sâu bệnh và có chất lượng cao ở một số cây có củ

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống kháng sâu bệnh và có chất lượng cao ở một số cây có củ
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Lê Thị ánh Hồng
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền Nông nghiệp
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A54
 6. Số trang: 208
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả áp dụng và hoàn thiện các kỹ thuật ELISA nhằm chẩn đoán nhanh nhậy, đặc hiệu một số bệnh hại chính trên một số cây có củ như khoai tây, khoai lang, sắn. Giới thiệu: kết quả phân lập gen, thiết kế các vectơ chuyển gen, kết quả nghiên cứu các quy trình công nghệ chuyển gen vào cây có củ. Đánh giá an toàn sinh học trong nhà kính nhà lưới. Thử nghiệm sản xuất, kiểm tra tình trạng bệnh và nhiễm bệnh diện nhỏ ngoài đồng ruộng. Phần phụ lục giới thiệu một số hoạt động chuyển gen của dự án, chẩn đoán bệnh bằng các kỹ thuật ELISA v.v...

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể để sử dụng hợp lý và bảo vệ các loại đất phát triển trên sản phẩm phong hoá của đá bazan Tây Nguyên

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể để sử dụng hợp lý và bảo vệ các loại đất phát triển trên sản phẩm phong hoá của đá bazan Tây Nguyên
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Văn Toàn
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A53
 6. Số trang: 378
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội có quan hệ đến sử dụng hợp lý và bảo vệ đất bazan Tây Nguyên. Giới thiệu đặc điểm đất phát triển trên sản phẩm phong hoá của đá bazan Tây Nguyên và thực trạng thoái hoá. Đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm sử dụng hợp lý và bảo vệ đất phát triển trên sản phẩm phong hoá của đá bazan.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254956