Get Adobe Flash player

Sử dụng kỹ thuật biến nạp di truyền cải tạo một số đặc tính nông sinh học ở ngô và lúa mỳ

 1. Tên đề tài: Sử dụng kỹ thuật biến nạp di truyền cải tạo một số đặc tính nông sinh học ở ngô và lúa mỳ
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Lê Huy Hàm
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền Nông nghiệp
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A52
 6. Số trang: 197
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả xây dựng quy trình chuyển gen hiệu quả cao ở ngô (tại Việt Nam) và lúa mỳ (tại CHLB Đức) sử dụng phương pháp biến nạp thông qua Agrobacterium và súng bắn gen. Trên cơ sở đó thực hiện việc chuyển các gen ngắn ngày, gen tăng cường hấp thụ nitơ, gen chịu lạnh và một số gen kháng bệnh khác vào ngô và lúa mỳ nhằm mục đích cải thiện các đặc tính chất lượng quan trọng ở hai cây trồng này.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàn thiện quy trình chăn nuôi nhằm phát triển chăn nuôi gà sao ở các tỉnh phía Bắc

 1. Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình chăn nuôi nhằm phát triển chăn nuôi gà sao ở các tỉnh phía Bắc
 2. Chủ nhiệm: TS Phùng Đức Tiến
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm NC Gia cầm Thụy Phương
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A51
 6. Số trang: 177
 7. Tóm tắt:

Hoàn thiện qui trình chăm sóc, nuôi dưỡng gà sao, quy trình ấp, nở nhân tạo trứng gà sao và quy trình thú phòng bệnh. Xây dựng các mô hình chăn nuôi gà sao sinh sản và lấy thịt có hiệu quả kinh tế. Phần phụ lục giới thiệu một số quy trình chọn lọc dòng thuần gà sao dòng: Small, Middle và Large; quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà sao sinh sản và gà sao thịt; hoàn thiện quy trình thú y phòng bệnh cho gà sao ở giai đoạn con, dò, hậu bị, ở giai đoạn sinh sản, nuôi lấy thịt và quy trình ấp trứng gà sao.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tăng cường tính chống chịu và cải tiến chất lượng giống lúa bằng công nghệ sinh học thực vật

 1. Tên đề tài: Tăng cường tính chống chịu và cải tiến chất lượng giống lúa bằng công nghệ sinh học thực vật
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Lê Trần Bình
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền Nông nghiệp
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A50
 6. Số trang: 121
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu về tính chống chịu của giống lúa trong và ngoài nước. Giới thiệu kết quả nghiên cứu về vai trò của Polyamin đối với tính chịu hạn và chịu mặn; xác định gen đièu khiển mới kiểm soát tính chịu mặn và chịu hạn; xác định các chất trao đổi trong rễ ở trạng thái ổn định và chuyển trạng thái khi bị xử lý stress; kết quả chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tình hình nhiễm giun sán trên bò ở Phú Yên và hiệu lực một số loại thuốc tẩy giun sán trên bò

 1. Tên đề tài: Tình hình nhiễm giun sán trên bò ở Phú Yên và hiệu lực một số loại thuốc tẩy giun sán trên bò
 2. Chủ nhiệm: BSTY Đặng Minh Nho
 3. Cơ quan chủ trì: Chi cục Thú y Phú Yên
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A49
 6. Số trang: 29
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả điều tra tỷ lệ nhiễm giun sán trên bò bằng cách mổ khám và bằng xét nghiệm, đồng thời thử nghiệm một số loại thuốc.Giới thiệu quá trình chuẩn đoán xét nghiệm ký sinh trùng và biện pháp phòng chống bệnh ký sinh trùng.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đổi mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn Miền Trung

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đổi mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn Miền Trung
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Đoàn Thị Thanh Nhần
 3. Cơ quan chủ trì: Viện QHTK Nông nghiệp
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A48
 6. Số trang: 119
 7. Tóm tắt:

Trình bày điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai của 4 huyện: Nông Cống,Như Thanh, Như Xuân, Tỉnh Gia tỉnh Thanh Hoá.Giới thiệu kết quả điều tra về đặc điểm tính chất nông hoá đất của vùng nguyên liệu công ty cổ phần mía đường ( Cty CPTM ) Nông Cống Thanh Hoá, kết quả điều tra về thực trạng giống mía và cơ cấu giống tại vùng nguyên liệu CTy CPTM Nông Cống Thanh Hoá và Kết quả điều tra về kỹ thuật trồng mía. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của các giống mía, khả năng chịu hạn,chống đổ và tình hình sâu bệnh hại của các giống nghiên cứu.Giới thiệu kết quả nghiên cứu về năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của tập đoàn nghiên cứu.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255100