Get Adobe Flash player

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phát triển cà phê chè đạt hiệu quả kinh tế cao - Xây dựng tiêu chí phân vùng quy hoạch trồng cà phê chè ở Việt Nam

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị để sản xuất một số cây giống theo kiểu công nghiệp - Nghiên cứu lựa chọn, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất mạ khay và xây dựng mô hình trong sản xuất
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Võ Linh
 3. Cơ quan chủ trì: Viện QHTK Nông nghiệp
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A47
 6. Số trang: 403
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của sương muối, ảnh hưởng của biên độ nhiệt ngày đêm đến quá trình quang hợp và tích lũy chất khô, hương vị thơm của cà phê chè; ảnh hưởng của mưa phùn và gió mùa đông bắc đến sản xuất chè; ảnh hưởng của chế độ mưa đến thu hoạch và phơi sấy cà phê chè. Nêu tính chất lý hoá học của các loại đất trồng cà phê và phân hạng đất theo mức độ thích nghi trồng cà phê chè. Xây dựng tiêu chí quy hoạch sử dụng đất trồng cà phê chè.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị để sản xuất một số cây giống theo kiểu công nghiệp - Nghiên cứu lựa chọn, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất mạ khay và xây dựng mô hình trong sản xuất

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị để sản xuất một số cây giống theo kiểu công nghiệp - Nghiên cứu lựa chọn, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất mạ khay và xây dựng mô hình trong sản xuất
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Quốc Việt
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện NN và CNSTH
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A46
 6. Số trang: 53
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất mạ thảm trên khay. Tính toán thiết kế dây chuyền mạ khay. Xây dựng mô hình, kết quả thử nghiệm trong sản xuất và đánh giá hiệu quả kinh tế.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị để sản xuất một số cây giống theo kiểu công nghiệp

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị để sản xuất một số cây giống theo kiểu công nghiệp
 2. Chủ nhiệm: TS Đậu Thế Nhu
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện NN và CNSTH
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A45
 6. Số trang: 292
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình sản xuất bầu ươm cây giống trên thế giới và ở nước ta hiện nay. Lựa chọn nguyên lý và thiết kế hệ thống thiết bị sản xuất giống cây lâm nghiệp. Giới thiệu thiết kế khảo nghiệm máy trong điều kiện sản xuất và tính hiệu quả kinh tế.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khảo sát đánh giá điều kiện nuôi trồng nấm trên địa bàn 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa

 1. Tên đề tài: Khảo sát đánh giá điều kiện nuôi trồng nấm trên địa bàn 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa
 2. Chủ nhiệm: KS Lê Hồng Vinh
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm CNSH thực vật
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A44
 6. Số trang: 28
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nuôi trồng nấm tại Việt Nam. Đánh giá thực trạng về tình hình sản xuất nấm các loại ở 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa. Đưa ra các giải pháp thực hiện mô hình sản xuất nấm.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu chọn tạo lọc tạo nhóm lợn cao sản và xác định các tổ hợp lai thích hợp trong hệ thống giống

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo lọc tạo nhóm lợn cao sản và xác định các tổ hợp lai thích hợp trong hệ thống giống
 2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Viễn
 3. Cơ quan chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A43
 6. Số trang: 407
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả chọn lọc, xác định các tổ hợp lai thích hợp trong hệ thống giống.Xây dựng mô hình tháp để sản xuất lợn thịt thương phẩm có chất lượng cao.Xác định quy trình nuôi dưỡng , chăm sóc phù hợp cho từng giống/nhóm giống để ứng dụng váo sản xuất.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254959