Get Adobe Flash player

Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào để nhân giống một số giống lan nhập ngoại ở tỉnh Sơn La

 1. Tên đề tài: Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào để nhân giống một số giống lan nhập ngoại ở tỉnh Sơn La
 2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Tiến Thăng
 3. Cơ quan chủ trì: Sở KHCN Sơn La
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A42
 6. Số trang: 60
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu đặc điểm cơ bản của những giống lan Hồ điệp, Cát lan, Lan thái, Địa lan và Đai Châu. Đưa ra các yêu cầu cơ bản của phòng thí nghiệm và môi trường nuôi cấy mô tế bào. ứng dụng nhân giống một số giống lan nhập ngoại bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào. ứng dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc một số giống lan nhập ngoại nuôi cấy mô tế bào.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu bệnh sinh sản, viêm vú bò sữa và xác định các giải pháp phòng trị

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu bệnh sinh sản, viêm vú bò sữa và xác định các giải pháp phòng trị
 2. Chủ nhiệm: TS Chung Anh Dũng
 3. Cơ quan chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A41
 6. Số trang: 252
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả điều tra hiện trạng và nguyên nhân gây bệnh sinh sản, viêm vú bò sữa. Xây dựng quy trình chẩn đoán - phòng - trị bệnh: bệnh viêm vú bò sữa, chậm sinh, sẩy thai bò sữa. Giới thiệu phần mềm quản lý bệnh sinh sản, viêm vú bò sữa. Tập huấn nâng cao trình độ nông dân và kỹ thuật viên.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đổi mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn Miền Trung – Báo cáo chuyên

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đổi mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn Miền Trung – Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nhân nhanh các giống mía đã lựa chọn bằng phương pháp nuôi cấy in-vitro
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Đoàn Thị Thanh Nhàn
 3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Nông nghiệp I – Hà Nội
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A40
 6. Số trang: 19
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu các tài liệu về: quy trình kỹ thuật phục tráng giống mía;quy trình kỹ thuật nhân nhanh các giống mía mới đã lựa chọn bằng phương pháp nuôi cấy in-vitro; quy trình kỹ thuật xử lý hom giống bằng nước nóng, bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai, bản đồ nông hoá thổ nhưỡng,tài liệu đánh giá đất đai; mô hình trồng mía che phủ nilông tự huỷ cho mía vụ Đông Xuân;danh mục các bài báo,các băng hình, giải pháp kỹ thuật đào tạo.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xây dựng phương pháp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và đề xuất các phương án, biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Khánh Hoà

 1. Tên đề tài: Xây dựng phương pháp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và đề xuất các phương án, biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Khánh Hoà
 2. Chủ nhiệm: CN Bùi Minh Sơn
 3. Cơ quan chủ trì: Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A39
 6. Số trang: 120
 7. Tóm tắt:

Giới thiêu đặc điểm địa lý tự nhiên và tài nguyên rừng tỉnh Khánh Hoà. Xây dựng phương pháp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở tỉnh Khánh Hoà. Đề xuất các phương án, biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng ở tỉnh Khánh Hoà.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sản xuất thử nghiệm lợn lai 3 máu ngoại có tỉ lệ nạc cao ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung

 1. Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm lợn lai 3 máu ngoại có tỉ lệ nạc cao ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Văn Đồng
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A38
 6. Số trang: 114
 7. Tóm tắt:

Hoàn thiện các quy trình: tạo lợn lai 3 giống ngoại; chọn lọc lợn giống hậu bị đực và cái; kiểm tra năng suất cá thể lợn đực giống; huấn luyện lợn đực nhảy giá, đánh giá phẩm chất, pha chế và bảo tồn tinh dịch; phối giống; nuôi dưỡng và chăm sóc lợn đực và cái hậu bị; chăm sóc, nuôi dưỡng và khai thác tinh dịch lợn đực làm việc; vệ sinh phòng bệnh tổng hợp cho trại lợn ngoại hướng nạc; phòng bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn đực; phòng bệnh cho lợn con sau cai sữa đến xuất chuồng.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255102