Get Adobe Flash player

Ứng dụng và xây dựng mô hình trình diễn trồng rau an toàn tại thị xã Sơn La và huyện Mường La-tỉnh Sơn La

 1. Tên đề tài: Ứng dụng và xây dựng mô hình trình diễn trồng rau an toàn tại thị xã Sơn La và huyện Mường La-tỉnh Sơn La
 2. Chủ nhiệm: KS Hoàng Văn Thảnh
 3. Cơ quan chủ trì: Sở KHCN Sơn La
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A37
 6. Số trang: 91
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả sản xuất rau tại hai điểm trình diễn: Bản Cọ và Bản Nà Lốc. Tìm hiểu hiệu lực của thuốc VI-BT 16000WP và Lục Cương A đối với sâu hại. Thí nghiệm tìm hiểu hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm EMVI-2 đối với sự sinh trưởng của cây rau và sâu bệnh hại trên rau. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm EM Bokashi và chế phẩm EMVI-2 đến năng suất của rau. Giới thiệu kết quả phân tích mẫu rau, thành phần sâu hại chính trên cây rau và biện pháp phòng trừ.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sản xuất thử nho an toàn NH 01-48 có sử dụng các chế phẩm hữu cơ sinh học tại Ninh Thuận

 1. Tên đề tài: Sản xuất thử nho an toàn NH 01-48 có sử dụng các chế phẩm hữu cơ sinh học tại Ninh Thuận
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Đăng Nghĩa
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Chuyển giao TBKT Nông nghiệp Tp. HCM
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A36
 6. Số trang: 219
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu cây nho trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu kết quả điều tra tình hình canh tác nho tại tỉnh Ninh Thuận, kết quả nghiên cứu hoàn thiện công nghệ trước thu hoạch bao gồm: hoàn thiện quy trình bón phân hữu cơ sinh học bón rễ bón lá cho nho, quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại nho và một số hoàn thiện công nghệ khác và kết quả hoàn thiện công nghệ sau thu hoạch bao gồm: các kết quả bảo quản nho trong điều kiện nhiệt độ thường và ở nhiệt độ thấp. Xây dựng mô hình ứng dụng trong sản xuất nhằm mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng nho.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị làm đất, trồng, chăm sóc rừng trồng và khai thác gỗ

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị làm đất, trồng, chăm sóc rừng trồng và khai thác gỗ
 2. Chủ nhiệm: TS Lê Tấn Quỳnh
 3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Lâm Nghiệp
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Nong nghiep.A35
 6. Số trang: 499
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu, thiết kế cải tiến máy kéo nông nghiệp để làm việc trên đất dốc lâm nghiệp; công nghệ và thiết bị cơ giới hoá xử lý thực bì; công nghệ và thiết bị cơ giới hoá khai thac gỗ từng trồng. Xây dựng các mô hình thực nghiệm.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu phát triển các biện pháp an toàn với môi trường để phòng trừ bệnh hại trong đất trên một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển các biện pháp an toàn với môi trường để phòng trừ bệnh hại trong đất trên một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao
 2. Chủ nhiệm: TS Đoàn Thị Thanh
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Nong nghiep.A34
 6. Số trang: 127
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả điều tra, thu thập, phân lập vi sinh vật (VSV) gây bệnh và VSV đối kháng năm 2006; kết quả thử nghiệm các chế phẩm sinh học hạn chế 3 bệnh ở invitro và nhà lưới. Thử nghiệm các chế phẩm sinh học đối với VSV gây bệnh ở diện hẹp ngoài đồng năm 2006-2007. Đánh giá hiệu quả của chế phẩm EXTN-1 ở mô hình 1 ha năm 2007, ứng dụng công nghệ sinh học của NIAST, Hàn Quốc để sản xuất chế phẩm BE, chế phẩm mới BC ở Việt Nam và thử nghiệm ở mức nhỏ. Đề xuất quy trình sản xuất thử và sử dụng chế phẩm BE trong nhà lưới đối với bênh héo xanh vi khuẩn và héo vàng trên cà chua, khoai tây.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu và ứng dụng thực tế các giải pháp kỹ thuật canh tác và quản lý tổng hợp một số sâu, bệnh hại chủ yếu trên cây hồ tiêu tại Đăk Nông

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng thực tế các giải pháp kỹ thuật canh tác và quản lý tổng hợp một số sâu, bệnh hại chủ yếu trên cây hồ tiêu tại Đăk Nông
 2. Chủ nhiệm: TS Ngô Vĩnh Viễn
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Nong nghiep.A33
 6. Số trang: 154
 7. Tóm tắt:

Trình bày điều kiện tự nhiên, thực trạng sản xuất hồ tiêu những biện pháp canh tác đang được áp dụng trong sản xuất hồ tiêu. Xác định kết quả nghiên cứu bệnh chết nhanh cây hồ tiêu, kết quả nghiên cứu về tuyến trùng hại rễ hồ tiêu. Giới thiệu mô hình ứng dụng các giải pháp phòng trừ tổng hợp một số sâu bệnh hại chính trên cây hồ tiêu. Giới thiệu quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh chết chậm và chết nhanh cây hồ tiêu, quy trình kỹ thuật quản lý cây trồng và dịch hại tổng hợp trên cây hồ tiêu.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254963