Get Adobe Flash player

Nghiên cứu tác nhân và biện pháp phòng trừ bệnh xù ngọn trên cây nhãn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu tác nhân và biện pháp phòng trừ bệnh xù ngọn trên cây nhãn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 2. Chủ nhiệm: KS Phạm Thị Thuý Yến
 3. Cơ quan chủ trì: Chi cục BVTV tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Nong nghiep.A32
 6. Số trang: 99
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước, ngoài nước và tình hình bệnh xù ngọn nhãn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trình bày nghiên cứu tác nhân theo hướng vi sinh vật và khả năng truyền bệnh qua côn trùng. Điều tra đánh giá tỷ lệ bệnh, mức độ nhiễm bệnh, quần thể côn trùng và nhện có liên quan đến bệnh xù ngọn nhãn ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống hồ tiêu, bông chống chịu bệnh virus

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống hồ tiêu, bông chống chịu bệnh virus
 2. Chủ nhiệm: GS TS Vũ Triệu Mân
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm NCBVSK cây trồng và vật nuôi
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Nong nghiep.A31
 6. Số trang: 103
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu triệu chứng xanh lùn trên bông. Điều tra tỷ lệ bệnh virus trên các giống bông và đánh giá một số giống bông để chọn vật liệu khởi đầu cho nghiên cứu bệnh xanh lùn. Kết quả lây nhiễm nhân tạo bệnh virus xanh lùn bông bằng rệp bông và bằng phương pháp ghép cây. Điều tra mức độ phổ biến và mức độ gây hại của bệnh virus. Giới thiệu một số triệu chứng virus gây bệnh trên hồ tiêu tại Tây Nguyên, một số đặc điểm hình thái của 6 giống tiêu thu thập và kết quả lây bệnh nhân tạo trên 6 giống tiêu: trâu, sẻ, Lộc Ninh, Vĩnh Linh, Phú Quốc và La Da.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao năng suất chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Đồng bằng sông Hồng

 1. Tên đề tài: Biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao năng suất chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Đồng bằng sông Hồng
 2. Chủ nhiệm: TS Vũ Đình Tôn
 3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Nông nghiệp I – Hà Nội
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Nong nghiep.A30
 6. Số trang: 210
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả điều tra, đánh giá thực trạng chăn nuôi lợn trang trại tại 3 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Bắc Ninh. Đánh giá hiện trạng nguồn nước dùng, nước thải của các trang trại và năng suất chăn nuôi lợn trong trang trại nghiên cứu theo các tổ hợp lai. Giới thiệu hiệu quả các mô hình, kết quả đào tạo cán bộ, sinh viên và trang trại. Phần phụ lục giới thiệu danh mục các mô hình, các quy trình, các giải pháp phát triển trang trại vùng Đồng bằng Sông Hồng và danh mục nhận xét của các chủ trang trại.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhân rộng mô hình Năng suất xanh tại cộng đồng dân cư xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Tên đề tài: Nhân rộng mô hình Năng suất xanh tại cộng đồng dân cư xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 2. Chủ nhiệm: CN Nguyễn Văn Hùng
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KHCN Bà Rịa-Vũng Tàu
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Nong nghiep.A29
 6. Số trang: 29
 7. Tóm tắt:

Trình bày đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội của địa bàn xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Đánh giá chung về kết quả thực hiện mô hình Năng suất xanh. Đề xuất các biện pháp thực hiện và rút ra bài học kinh nghiệm.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu ứng dụng thực tế quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và một số giải pháp nông học để nâng cao nâng suất cà phê bền vững ở Đăk Lăk

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thực tế quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và một số giải pháp nông học để nâng cao nâng suất cà phê bền vững ở Đăk Lăk
 2. Chủ nhiệm: TS Phạm Thị Vượng
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Nong nghiep.A28
 6. Số trang: 86
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu yêu cầu của qui trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây cà phê, các dịch hại chính và thiên dịch phổ biến trên cây cà phê, các biện pháp thủ công, canh tác, biện pháp sử dụng giống, biện pháp sinh học, thu hoạch và qui trình về phương pháp điều tra dịch hại trên vườn cà phê. Đánh giá thực trạng sản xuất cà phê tại Đăk Lăk. Giới thiệu thành phần rệp sáp hại cà phê và đặc điểm phát sinh gây hại của chúng tại Đăk Lăk. Trình bày đặc điểm sinh học của các loài rệp sáp chính hại cà phê. ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phòng trừ rệp sáp hại cà phê. Giới thiệu kết quả thực hiện mô hình, kết quả đào tạo và chuyển giao ứng dụng sản xuất cà phê hiệu quả bền vững.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255105