Get Adobe Flash player

Quy trình quản tổng hợp dịch rệp sáp và các dịch hại quan trọng khác cùng các biện pháp nông học phục vụ cho sản xuất cà phê hiệu quả và bền vững

 1. Tên đề tài: Quy trình quản tổng hợp dịch rệp sáp và các dịch hại quan trọng khác cùng các biện pháp nông học phục vụ cho sản xuất cà phê hiệu quả và bền vững
 2. Chủ nhiệm: TS Phạm Thị Vượng
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Nong nghiep.A27
 6. Số trang: 15
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu yêu cầu của qui trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây cà phê, các dịch hại chính và thiên dịch phổ biến trên cây cà phê, các biện pháp thủ công, canh tác, biện pháp sử dụng giống, biện pháp sinh học, thu hoạch và qui trình về phương pháp điều tra dịch hại trên vườn cà phê.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu mối hại cây công nghiệp (cao su, ca phê) và công trình thuỷ lợi ở các tỉnh Tây Nguyên

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu mối hại cây công nghiệp (cao su, ca phê) và công trình thuỷ lợi ở các tỉnh Tây Nguyên
 2. Chủ nhiệm: TS Trịnh Văn Hạnh
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Nong nghiep.A26
 6. Số trang: 194
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu về mối hại cây trồng và công trình thuỷ lợi ở nước ngoài. Giới thiệu đặc điểm khu hệ mối ở vùng trồng cây công nghiệp ở các tỉnh Tây Nguyên và ở các đập hồ chứa nước Tây Nguyên. Đặc điểm sinh học, sinh thái học của một số loài mối quan trọng cho khu vực Tây Nguyên. Tình hình mối gây hại cây công nghiệp và đập hồ chứa nước Tây Nguyên. Đề xuất biện pháp phòng trừ mối hại cây công nghhiệp và đập hồ chứa nước ở các tỉnh Tây Nguyên.

Giới thiệu một số điều kiện tự nhiên ở Tây Nguyên có liên quan đến mối, thành phần loài mối hại cây công nghiệp ở các tỉnh Tây Nguyên, các loài mối chiếm ưu thể trong các khu vực cây trồng, sự phân bố của các loại mối theo các loại đất và một số đặc điểm sinh học sinh thái của 5 loài mối thường tấn công thân cây là: Microtermes pakistanicus, Macrotermes gilvus, Ondontotermes ceylonicus, o.angustignathus, O.oblongatus. Giới thiệu kết quả nghiên cứu xử lý mối hại cây trồng như: Phun các chất diệt mối vào gốc cây và thân cây, trộn các chất diệt mối vào đất trồng, diệt mối bằng bả độc và kết quả nghiên cứu xử lý mối hại đập bằng bả độc, bằng chế phẩm Metavina 80LS. Đề xuất các giải pháp xử lý mối hại cây và đập ở Tây Nguyên.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống dừa sáp tạo ra từ phương pháp nuôi cấy phôi tại trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống dừa sáp tạo ra từ phương pháp nuôi cấy phôi tại trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng
 2. Chủ nhiệm: KS Nguyễn Đăng Phú
 3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Dầu và Cây có dầu
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: Nong nghiep.A25
 6. Số trang: 76
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả khảo sát các đặc tính nông sinh học cơ bản và tính đồng nhất của quần thể dừa sáp nuôi cấy phôi giai đoạn 2007-2009 tại Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng (Tây Ninh); Đánh giá ảnh hưởng của một số tổ hợp phân NPK đến sinh trưởng và phát triển của cây nuôi cấy phôi 5 năm tuổi, các biện pháp kỹ thuật tăng khả năng giữ ẩm và hạn chế cỏ dại. Giới thiệu quy trình kỹ thuật chăm sóc cây dừa sáp, kết quả đánh giá tỷ lệ trái dừa sáp trên cây nuôi cấy phôi ở năm tuổi thứ 6.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong xây dựng rừng giống, vườn giống keo tai tượng ở vùng Hàm Yên-Tuyên Quang

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong xây dựng rừng giống, vườn giống keo tai tượng ở vùng Hàm Yên-Tuyên Quang
 2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Đức Thế
 3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Cây nguyên liệu giấy
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: Nong nghiep.A24
 6. Số trang: 38
 7. Tóm tắt:

Trình bày kết quả phân tích các nẫu đất trước khi thử nghiệm; xác định nhiệt độ, lượng mưa nơi trồng rừng giống, vườn giống; tiến hành trồng rừng keo tai tượng từ hạt của các cây trội và trồng vườn giống keo tai tượng từ mắt ghép của các cây trội.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật phòng trừ triệu chứng bệnh u bướu trên cây bạch đàn U6

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật phòng trừ triệu chứng bệnh u bướu trên cây bạch đàn U6
 2. Chủ nhiệm: KS Hà Ngọc Anh
 3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Cây nguyên liệu giấy
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: Nong nghiep.A23
 6. Số trang: 85
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả điều tra tình hình bệnh u bướu trên cây bạch đàn U6; xác định mật độ phân bố và mức độ gây hại của bệnh, nguyên nhân gây bệnh và ảnh hưởng của bệnh đến chất lượng cây con và tiêu chuẩn hom; Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện sinh thái đến khả năng phát bệnh.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254966