Get Adobe Flash player

Hoàn thiện công nghệ sản xuất enzym phytaza để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi và phục vụ một số ngành công nghiệp

 1. Tên đề tài: Hoàn thiện công nghệ sản xuất enzym phytaza để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi và phục vụ một số ngành công nghiệp
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Thùy Châu
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện NN và Công nghệ STH
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: Nong nghiep.A67
 6. Số trang: 110
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu xác định tính chất enzym phytaza và hoàn thiện quay trình nhân giống cho sản xuất phytaza quy mô 100 lit/mẻ; kết quả nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ tạo lập chế phẩm phytaza dạng bột; kết quả sử dụng enzym phytaza trong chăn nuôi lợn, gà.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu sản xuất probiotic và enzym tiêu hoá dùng trong chăn nuôi

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất probiotic và enzym tiêu hoá dùng trong chăn nuôi
 2. Chủ nhiệm: TS Trần Quốc Việt
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: Nong nghiep.A66
 6. Số trang: 169
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu về probiotic và enzym tiêu hoá. Trình bày kết quả nghiên cứu sản xuất các chế phẩm probiotic và enzym tiêu hoá. Đánh giá hiệu quả sử dụng các chế phẩm đa enzym và probiotic-enzym ở các mô hình chăn nuôi.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu thực trạng chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ cá sấu, đà điểu và đề xuất mô hình khai thác tối ưu nguồn cá sấu và đà điểu trong nước

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ cá sấu, đà điểu và đề xuất mô hình khai thác tối ưu nguồn cá sấu và đà điểu trong nước
 2. Chủ nhiệm: KS Nguyễn Hữu Cung
 3. Cơ quan chủ trì: Viện NC Da-Giày
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Nong nghiep.A65
 6. Số trang: 78
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu tình hình nuôi, giết mổ, chế biến, kinh doanh cá sấu và đà điểu trên thế giới và ở Việt Nam. Đề xuất định hướng phát triển gây nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cá sấu, đà điểu. Xây dựng mô hình khai thác tối ưu nguồn cá sấu và đà điểu trong nước.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu phát triển cây gai xanh (Boehmeria nivea CL.Gaud) trên đất dốc rừng đầu nguồn sông Đà, góp phần bảo vệ môi trường và xoá đói giảm nghèo cho vùng di dân lòng hồ Sơn La

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển cây gai xanh (Boehmeria nivea CL.Gaud) trên đất dốc rừng đầu nguồn sông Đà, góp phần bảo vệ môi trường và xoá đói giảm nghèo cho vùng di dân lòng hồ Sơn La
 2. Chủ nhiệm: TS Tạ Kim Chỉnh
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm NCSX các chế phẩm sinh học
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Nong nghiep.A64
 6. Số trang: 43
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu một số tính chất lý hoá học của đất trên các mô hình trồng cây gai xanh. Mô tả một số đặc điểm sinh học của cây gai xanh. Trình bày đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây gai xanh trên các mô hình và kết quả chọn nguồn nguyên liệu từ thân cây gai sau thu hoạch để trồng nấm sò. Phần phụ lục giới thiệu một số chuyên đề liên quan đến đề tài.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và phát triển các tổ hợp lúa lai có bố mẹ được sản xuất trong nước (Nhị ưu 63, HYT 83, TH 3-3)

 1. Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và phát triển các tổ hợp lúa lai có bố mẹ được sản xuất trong nước (Nhị ưu 63, HYT 83, TH 3-3)
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Trí Hoàn
 3. Cơ quan chủ trì: Viện KH Nông nghiệp Việt Nam
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Nong nghiep.A63
 6. Số trang: 129
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu lúa lai ở trong và ngoài nước. Giới thiệu kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân dòng mẹ (25A), quy trình kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 và thâm canh lúa thương phẩm tổ hợp HYT83. Hoàn thiện quy trình nhân dòng mẹ (II32A) quy trình kỹ thuật sản xuất hạt lai F1. Nhân dòng mẹ và sản xuất thử hạt lai F1 tổ hợp Nhị ưu 63. Hoàn thiện quy trình nhân dòng mẹ T1S-96, quy trình kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 và thâm canh lúa thương phẩm tổ hợp TH 3-3.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254984