Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC SINH HỌC (Cập nhật ngày 30/8/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Sinh học

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm Tên file Số trang
 1 Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng men ủ vi sinh để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại ĐắkLắk Nghiêm Thị Minh Thu, KS. 2009 7967_140tr 140
Nghiên cứu điều chế chế phẩm HN-LBS phòng trị bệnh đường ruột ở lợn và giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn Đào Thế Hải, ThS 2011 8903_187tr 187
Nghiên cứu quá trình tương tác biển lục địa và ảnh hưởng của chúng đến các hệ sinh thái ven bờ Đông và bờ Tây Nam Bộ  PGS.TS.Nguyễn Kỳ Phùng 2011 8840_337tr 337
Nghiên cứu quy trình sản xuất 3 chế phẩm tắm từ dược liệu Phạm Đức Ngà, ThS 2011 9189_417tr 417
Nghiên cứu rong biển Việt Nam và xây dựng tổ hợp công nghệ thu nhận các Polysacarit (carrageenan fucoidan, alginat canxi) Bùi Minh Lý, PGS.TS. 2010 8822_182tr 182
Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật sử dụng trong phòng trừ bệnh héo xanh lạc và vừng Lê Như Kiểu, TS. 2010 8862_135tr 135
Nghiên cứu tạo giống bèo tấm mang gen kháng nguyên H5N1 phòng chống bệnh cúm gia cầm Lê Huy Hàm, PGS.TS 2011 8908_334tr 334
8         Phân lập và thiết kế các vector mang gen điều khiển chịu hạn phục vụ công tác tạo giống cây chuyển gen Phạm Xuân Hội, TS 2011 8885_214tr 214
9        Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tinh sinh học trong việc Bảo tồn Quỹ gen vật nuôi Việt Nam Võ Văn Sự, TS. 2010 8823_137tr 137
10   Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro của vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen Lê Thanh Bình, ThS. 2010 8652_103tr 103
11   Nghiên cứu cở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen ở Việt Nam Huỳnh Thị Mai, ThS. 2010 8619_355tr 355
12   Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bioreactor công nghệ lớp mỏng tế bào, và phân phối vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệp Trần Văn Minh, PGS.TS. 2010 8726_520tr 520
13   Nghiên cứu đánh giá, tư liệu nguồn gen cây trồng bản địa quý ở mức độ phân tử để bảo tồn và sử dụng chúng một cách có hiệu quả Khuất Hữu Trung, ThS. 2010 8164_280tr 280
14   Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn Chu Hoàng Hà, TS. 2010 8113_371tr 371

Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng men ủ vi sinh để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại ĐắkLắk

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch
 2. Chủ nhiệm: KS Nghiêm Thị Minh Thu
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Đắk lắk
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 7967_140tr
 6. Số trang: 140
 7. Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu hoàn thiện 02 quy trình:

+ Quy trình sản xuất men ủ VSV trong điều kiện Đắk Lắk.

+ Quy trình ứng dụng men ủ vi sinh vật trong xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu và phân bón hữu cơ.

Qua đó, giảm đựơc chi phí vận chuyển và nguyên liệu nhập khẩu, dẫn đến giảm giá thành tăng sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại. Đồng thời góp phần thu hút nguồn lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh cho người sản xuất. Tăng cường hiệu quả sử dụng đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các loại phế thải của sản xuất nông nghiệp gây nên.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu cở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen ở Việt Nam

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu cở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen ở Việt Nam
 2. Chủ nhiệm: ThS Huỳnh Thị Mai
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8619_355tr
 6. Số trang: 355
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu cơ sở lý luận về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen. Tổng quan thực trạng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam. Tổng quan các điều ước quốc tế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Kinh nghiệm về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích và bài học cho Việt Nam. Điều tra đánh giá điểm về hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích nguồn gen tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Côn Đảo. Đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro của vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro của vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen
 2. Chủ nhiệm: ThS Lê Thanh Bình
 3. Cơ quan chủ trì: Tổng cục Môi trường
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8652_103tr
 6. Số trang: 103
 7. Tóm tắt:

Xây dựng tiêu chí phân loại rủi ro và giải pháp quản lý sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm của sinh vật biến đổi gen ứng với mỗi mức phân loại rủi ro ở Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu quá trình tương tác biển lục địa và ảnh hưởng của chúng đến các hệ sinh thái ven bờ Đông và bờ Tây Nam Bộ

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch
 2. Chủ nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Kỳ Phùng
 3. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TpHCM
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 8840_337tr
 6. Số trang: 337
 7. Tóm tắt:

Đề tài đã đưa ra các đánh giá định lượng về mức độ tương tác biển – lục địa vùng ven bờ Đông và Tây Nam Bộ và ảnh hưởng của nó đến quá trình xói lở bờ biển, ô nhiễm ven hồ, hệ sinh thái, nhiễm mặn,…

Đề tài cũng xây dựng các tập bản đồ động lực biển, biến động đường bờ trong khoảng thời gian 20 năm gần đây, bản đồ xâm nhập mặn, ngập lục do nước biển dâng dưới tác động biến đổi khí hậu. Đồng thời, đề tài cũng nghiên cứu sâu các vấn đề tương tác biển – lục địa với các tác động của yếu tố tự nhiên, tác động nhân sinh, đánh giá xu thế biến đổi và nguyên nhân gây ra các biến đổi trong môi trường và hệ sinh thái vùng nghiên cứu. Từ đó, xây dựng các cơ sở khoa học phục vụ cho việc phát triển bền vững.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

053445