Get Adobe Flash player

Nghiên cứu tạo giống bèo tấm mang gen kháng nguyên H5N1 phòng chống bệnh cúm gia cầm

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu tạo giống bèo tấm mang gen kháng nguyên H5N1 phòng chống bệnh cúm gia cầm
  2. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Huy Hàm
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền nông nghiệp
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 8908_334tr
  6. Số trang: 334
  7. Tóm tắt:

Đề tài đã đưa ra các đánh giá định lượng về mức độ tương tác biển – lục địa vùng ven bờ Đông và Tây Nam Bộ và ảnh hưởng của nó đến quá trình xói lở bờ biển, ô nhiễm ven hồ, hệ sinh thái, nhiễm mặn,…

Đề tài cũng xây dựng các tập bản đồ động lực biển, biến động đường bờ trong khoảng thời gian 20 năm gần đây, bản đồ xâm nhập mặn, ngập lục do nước biển dâng dưới tác động biến đổi khí hậu. Đồng thời, đề tài cũng nghiên cứu sâu các vấn đề tương tác biển – lục địa với các tác động của yếu tố tự nhiên, tác động nhân sinh, đánh giá xu thế biến đổi và nguyên nhân gây ra các biến đổi trong môi trường và hệ sinh thái vùng nghiên cứu. Từ đó, xây dựng các cơ sở khoa học phục vụ cho việc phát triển bền vững.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396022