Get Adobe Flash player

Nghiên cứu rong biển Việt Nam và xây dựng tổ hợp công nghệ thu nhận các Polysacarit (carrageenan fucoidan, alginat canxi)

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu rong biển Việt Nam và xây dựng tổ hợp công nghệ thu nhận các Polysacarit (carrageenan fucoidan, alginat canxi).
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Bùi Minh Lý
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8822_182tr
  6. Số trang: 182
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu thiết lập quy trình công nghệ thu nhận carrageenan từ loài rong đỏ Kappaphycus được nuôi trồng tại Việt Nam. Xây dựng công nghệ phức hợp thu nhận fucoidan và alginat canxi từ rong Mơ Việt nam. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cho các sản phẩm carrageenan, fucoidan và alginat canxi thu được. Tạo điều kiện cho việc xây dựng các tổ hợp sinh-dược học sản xuất các sản phẩm polysacarit có hoạt tính sinh học khác nhau.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

Thông báo

396053