Get Adobe Flash player

Nghiên cứu quy trình sản xuất 3 chế phẩm tắm từ dược liệu

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất 3 chế phẩm tắm từ dược liệu
  2. Chủ nhiệm: ThS Phạm Đức Ngà
  3. Cơ quan chủ trì: Công ty CP KD các SP Bản địa Sa Pa
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 9189_417tr
  6. Số trang: 417
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu xác định loại dược liệu để sản xuất 3 chế phẩm từ các dược liệu của bài thuốc tắm. Nghiên cứu quy trình sản xuất 3 chế phẩm (chế phẩm dược liệu dùng để tắm, chế phẩm dược liệu dùng để ngâm chân, chế phẩm dược liệu dùng để xông hơi). Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của nguyên liệu và 3 chế phẩm. Thử nghiệm tính an toàn và hiệu lực của các chế phẩm.

 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396086