Get Adobe Flash player

Nghiên cứu điều chế chế phẩm HN-LBS phòng trị bệnh đường ruột ở lợn và giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu điều chế chế phẩm HN-LBS phòng trị bệnh đường ruột ở lợn và giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn.
  2. Chủ nhiệm: ThS Đào Thế Hải
  3. Cơ quan chủ trì: Công ty cổ phần Hải Nguyên
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 8903_187tr
  6. Số trang: 187
  7. Tóm tắt:

Bệnh đường ruột trong chăn nuôi khá phổ biến, nó gây khó khăn và tổn thất không nhỏ cho người chăn nuôi. Để tìm giải pháp thay thế kháng sinh trong phòng bệnh, thế giới đang hướng tới việc sử dụng các chế phẩm sinh học trong đó chế phẩm Probiotic được nghiên cứu và sử dụng khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.

Đề tài đã tiến hành thu thập các vi sinh vật tiềm năng, chọn lọc các vi sinh vật theo yêu cầu của sản xuất và nghiên cứu công thức phối hợp các chủng vi sinh vật dùng trong sản xuất chế phẩm HN-LBS. Từ đó, xây dựng quy trình sản xuất và kiểm nghiệm hợp lý để đảm bảo cho sản xuất chế phẩm có chất lượng và giá thành ổn định.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396096