Get Adobe Flash player

Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng men ủ vi sinh để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại ĐắkLắk

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch
  2. Chủ nhiệm: KS Nghiêm Thị Minh Thu
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Đắk lắk
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: 7967_140tr
  6. Số trang: 140
  7. Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu hoàn thiện 02 quy trình:

+ Quy trình sản xuất men ủ VSV trong điều kiện Đắk Lắk.

+ Quy trình ứng dụng men ủ vi sinh vật trong xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu và phân bón hữu cơ.

Qua đó, giảm đựơc chi phí vận chuyển và nguyên liệu nhập khẩu, dẫn đến giảm giá thành tăng sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại. Đồng thời góp phần thu hút nguồn lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh cho người sản xuất. Tăng cường hiệu quả sử dụng đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các loại phế thải của sản xuất nông nghiệp gây nên.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396095