Get Adobe Flash player

Phân lập và thiết kế các vector mang gen điều khiển chịu hạn phục vụ công tác tạo giống cây chuyển gen

  1. Tên đề tài: Phân lập và thiết kế các vector mang gen điều khiển chịu hạn phục vụ công tác tạo giống cây chuyển gen
  2. Chủ nhiệm: TS Phạm Xuân Hội
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền nông nghiệp
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 8885_214tr
  6. Số trang: 214
  7. Tóm tắt:

Thiết kế thư viện cDNA chịu hạn của lúa Mộc Tuyền và ngô Tẻ vảng. Phân lập các gen mã hóa nhân tố phiên mã liên quan đển hạn. Tạo các chủng Agrobacterium tái tổ hợp mang gen mã hóa nhân tố phiên mã liên quan đến chịu hạn.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396020