Get Adobe Flash player

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro của vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro của vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen
  2. Chủ nhiệm: ThS Lê Thanh Bình
  3. Cơ quan chủ trì: Tổng cục Môi trường
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8652_103tr
  6. Số trang: 103
  7. Tóm tắt:

Xây dựng tiêu chí phân loại rủi ro và giải pháp quản lý sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm của sinh vật biến đổi gen ứng với mỗi mức phân loại rủi ro ở Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396100