Get Adobe Flash player

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bioreactor công nghệ lớp mỏng tế bào, và phân phối vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệp

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bioreactor công nghệ lớp mỏng tế bào, và phân phối vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệp
  2. Chủ nhiệm: TS Trần Văn Minh
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Sinh học nhiệt đới
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8726_520tr
  6. Số trang: 520
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lớp mỏng tế bào, công nghệ phôi vô tính, công nghệ bioreactor và công nghệ vườn ươm hiện đại để nhân nhanh các giống hoa lan có triển vọng cắt cành phục vụ trong nước, các giống lan đang được các nước trong khu vực xuất khẩu và các dòng lai mới có hương thơm.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396031