Get Adobe Flash player

Nghiên cứu đánh giá, tư liệu nguồn gen cây trồng bản địa quý ở mức độ phân tử để bảo tồn và sử dụng chúng một cách có hiệu quả

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bioreactor công nghệ lớp mỏng tế bào, và phân phối vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệp
  2. Chủ nhiệm: ThS Lưu Thị Lệ Thuỷ
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền nông nghiệp
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8164_280tr
  6. Số trang: 280
  7. Tóm tắt:

Thu thập, xây dựng 7 tập đoàn hạt nhân các giống lúa Tám, lúa Nương, lan Hài, Địa lan, cam, nhãn và bưởi bản địa của Việt Nam. Xác định các maker đặc trưng để nhận dạng chính xác một số nguồn gen cây trồng. Điều tra, thu thập, đánh giá, những giống lúa có năng suất cao, chất lượng và khả năng chống chịu tốt; những nguồn gen lan quý hiếm, những giống nhãn, cam, bưởi ưu việt được giới thiệu để nhân giống phục vụ cho sản xuất.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

404035